FIND ARTICLE

DISTURBANCES OF THE ASYMMETRY OF PHOSPHATIDYLSERINE IN THE CELL MEMBRANE – THE LATEST DATA

The maintenance of transbilayer lipid asymmetry is essential for normal cell membrane func- tion and homeostasis of organisms. Even though many articles appeared about loss of transmembrane phospholipid asymmetry, constantly come out new data about this interesting occurrence. The most noteworthy are studies about phosphatidylserine (PS) externalization in apoptosis. This article present the latest data about the redistribution of PS on the surface of the cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki