FIND ARTICLE

Prospects for somatic cloning for livestock, pharmacy and medicine and the preservation of endangered breeds and species of mammals

Although somatic cloning efficiency of not more than 1? Animals born 2% relative to the number of reconstructed oocytes, the cloning is used to obtain transgenic animals producing milk or urine of human therapeutic proteins to rescue dying breeds and species of mammals, and even restitution of species already extinct. Work is underway aiming to achieve? by somatic cloning? organs for xenotransplantation as well as differentiated cells presenting cell therapy for the perspective of many diseases.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki