ZNAJDŹ ARTYKUŁ

HORMONALNA KONTROLA PROCESU NODULACJI

Układ symbiotyczny pomiędzy roślinami motylkowatymi (Fabaceaae L.), a Gram-ujemnymi bakteriami Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium i Sinorhizobium określanymi ogólną nazwą rizobium, prowadzi do powstawania brodawek korzeniowych. Są to wysoce zorganizowane struktury, będące niszą o zoptymalizowanych dla mikroorganizmów warunkach. Wewnątrz nich, w odpowiedzi na produkowane przez bakterie czynniki nodulacji – Nod (ang. Nodulation Factors, NF), dochodzi do wiązania azotu atmosferycznego.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki