ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Mechanizm działania peptydów antybakteryjnych

Peptydy o aktywności bójczej skierowanej przeciwko mikroorganizm stanowią ważną część wrodzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Produkowane są przez rośliny i zwierzęta konstytutywnie lub w odpowiedzi na zakażenie mikroorganizmami. Niniejsza praca przedstawia współczesną wiedzę i poglądy na temat interakcji peptydów antybakteryjnych ze strukturami komórkowymi mikroorganizmów oraz na temat prawdopodobnych mechanizmów działania tych związków.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki