ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Komórki satelitarne mięśni szkieletowych

Komórki satelitarne stanowią potencjalnie aktywną mitotycznie populację, przylegającą do włókien mięśni poprzecznie prążkowanych. Potomkowie aktywowanych komórek satelitarnych – mioblasty po szeregu podziałów mitotycznych ulegają fuzjom z włóknami mięśniowymi, przyczyniając się do ich przyrostu lub regeneracji. Regeneracja mięśni szkieletowych wspomagana jest też w skrajnych przypadkach przez komórki nie mięśniowe, podejmujące miogenezę, jak np. komórki szpiku kostnego.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki