ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wpływ wanadu na gospodarkę cukrową organizmu i przebieg innych procesów komórkowych

Zainteresowanie potencjalnš rolš zwišzków wanadu w leczeniu ludzi wynika z interesujšcych i obiecujšcych wyników badań z zastosowaniem tego pierwiastka a dotyczšcych przede wszystkim jego własności insulino-naśladowczych. Spośród własności biologicznych najważniejsza wydaje się być zdolność pochodnych wanadu do normalizacji szeregu parametrów zaburzonych w cukrzycy.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki