ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Kaspazy kręgowców; ich rola w przebiegu apoptozy

Apoptoza albo śmierć programowana stanowi fizjologiczny proces odpowiedzialny za prawidłowy rozwój i utrzymanie homeostazy wielokomórkowych organizmów. Proces ten przebiega dzięki sprawnie funkcjonującej maszynerii śmierci, której głównym składnikiem są proteazy cysteinowe - z rodziny kaspaz. Enzymy te występują w komórkach w formie nieczynnej i ulegają aktywacji podczas apoptozy indukowanej różnymi czynnikami.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki