ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Najnowsze osiągnięcia w kriokonserwacji oocytów ssaków oraz perspektywy ich wykorzystania w medycynie i weterynarii

Bardzo szerokie potencjalne możliwości zastosowania kriokonserwowanych oocytów w medycynie (leczenie niepłodności małżeńskiej, donacja oocytów itp.), w weterynarii i hodowli zwierząt (rozszerzenie wykorzystania potencjału genetycznego samic), ekologii (tworzenie banków oocytów gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem) czy wreszcie w doświadczalnictwie (np. wykorzystanie oocytów czy cytoplastów przy klonowaniu) ograniczane były do niedawna niską skutecznością metod kriokonserwacji.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki