ZNAJDŹ ARTYKUŁ

HORMONALNA REGULACJA PROCESU ROZRODU OWADÓW

W cyklu rozrodczym samic owadów funkcję jajnika kontrolują neurohormony oraz hormony pochodzenia tkankowego. Hormony peptydowe pochodzenia mózgowego i tkankowego wykazują zróżnicowany mechanizm działania gonadotropowego.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki