ZNAJDŹ ARTYKUŁ

AMYLINA. NOWE MECHANIZMY REGULACYJNE FIBRYLUJĄCEGO HORMONU TRZUSTKI – WYBRANE ASPEKTY

Amylina jest amyloidogennym polipeptydem wchodzącym w skład patologicznych depozytów
odkładanych, w obrębie wysp Langerhansa trzustki, u ludzi i zwierząt w przebiegu cukrzycy

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki