ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KATELICYDYNA – BUDOWA, FUNKCJA I ROLA W CHOROBACH AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

Peptydy antydrobnoustrojowe są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i występują zarówno u Procariota, jak i Eucariota. Ze względu na właściwości, budowę, funkcje oraz mechanizm działania zostały podzielone na kilka grup. Jedynym peptydem występującym u człowieka jest katelicydyna – LL-37, produkowana w postaci nieczynnego propeptydu hCAP18, którego C-końcowy fragment po enzymatycznym odczepieniu staje się dojrzałym peptydem. LL-37 zawiera 37-reszt aminokwasowych, ma strukturę α-helisy i właściwości amfipatyczne.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki