ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA RECEPTORÓW NOD-PODOBNYCH W IMMUNOBIOLOGII I MEDYCYNIE

Rodzina receptorów NOD-podobnych (NLR) należy do receptorów rozpoznających wzorce (ang. Pattern Recognition Receptors), kluczowych molekuł odporności wrodzonej, umożliwiających kontakt i obronę komórek ustroju w otaczającym świecie. NLR są to receptory wewnątrzkomórkowe obecne w cytosolu komórki, o dużym stopniu zróżnicowania i funkcji. Są bardzo stare pod względem ewolucyjnym, obecne u niemal wszystkich kręgowców, części bezkręgowców, ich homologi wykryto nawet u roślin. W ich strukturze dominują cząsteczki NOD (ang.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki