ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tworzenie i rozpad kompleksu kohezyjnego chromatyd siostrzanych

Kohezja chromatyd siostrzanych jest niezbędna do zachowania dokładnej segregacji chromosomów w cyklu komórkowym. W ostatnich latach zidentyfikowano kohezynę - kompleks białek odpowiedzialnych za utrzymanie kohezji mitotycznej do momentu wejścia komórek w anafazę. Zidentyfikowano również niektóre białka indukujące i regulujące rozpad kompleksu kohezyjnego. Głównymi regulatorami są: APC - wielopodjednostkowa ligaza ubikwityna - białko, Pds1p - inhibitor anafazy oraz Esp1p - separyna, bezpośrednio wpływająca na rozpad kohezyny.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki