ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Fitoestrogeny. II. Wewnątrzkomórkowy mechanizm działania w układzie rozrodczym samicy

Fitoestrogeny to występujące w wielu roślinach związki chemiczne, które m.in. mogą wpływać na procesy rozrodcze ludzi i zwierząt. W komórkach docelowych mogą naśladować działanie estrogenów endogennych (działanie estrogenne), jak również działać w stosunku do nich antagonistycznie (działanie antyestrogenne). W prezentowanej pracy przedstawiono współczesne poglądy na wewnątrzkomórkowy mechanizm działania fitoestrogenów w komórkach jajnika, macicy i gruczołu mlekowego.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki