ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WNIOSKOWANIE LOGICZNE PRZY UŻYCIU DNA

Potencjał DNA jako nośnika informacji genetycznej otwiera możliwości jego wykorzystania w informatyce. Pierwsze próby zastosowania DNA w rozwiązaniu problemów matematycznych i biomedycznych, w tym znalezienie drogi Hamiltona w grafie czy dawkowania leków w zależności od postępów choroby, zakończyły się powodzeniem, co było impulsem dla rozwoju informatyki biomolekularnej. Idea stworzenia komputera opartego na DNA jest – obok komputerów kwantowych – alternatywą dla komputerów krzemowych, których możliwości mogą niebawem nie sprostać rosnącym potrzebom użytkowników.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki