ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKI OPIEKUŃCZE BIAŁACZKOWYCH LIMFOCYTÓW B

Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) jest najczęściej rozpoznawanym typem białaczki u dorosłych. W białaczkowo zmienionych limfocytach B dochodzi do zaburzenia procesu apoptozy. Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za to zjawisko są sygnały pochodzące z mikrośrodowiska. Najlepiej poznanym elementem mikrośrodowiska w przewlekłej białaczce limfocytowej są komórki opiekuńcze, różnicujące z monocytów CD14+ w obecności limfocytów białaczkowych. Ko-hodowle komórek opiekuńczych z limfocytami białaczkowymi są najlepszym modelem mikrośrodowiska in vitro.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki