ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 1999

- 632 strony: 615

brak

- 654 strony: 633

Molekularne mechanizmy aktywacji limfocytów T -przenoszenie sygnału do jądra komórkowego.

- 670 strony: 655

Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy? część I

- 688 strony: 671

Cyclooxygenases, niesteroidowe leki przeciwzapalne i na raka okrężnicy. część II

- 694 strony: 689

Piąte Europejskie Sympozjum: Białka wiążące wapń w normalnych i przetransformowanych komórkach....

strony: 695

Piąte Międzynarodowe Seminarium: Szkielet membrany funkcji regulacyjnych w normalnych i nienormalnych...

Strony

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki