FIND ARTICLE

PLANT'S UDP-GLUCOSE PYROPHOSPHORYLASE AN UNDERESTIMATED ENZYME

UDP-glucose pyrophosphorylase is a common plant enzyme and plays a key role in many processes connected with carbohydrates metabolism in plant tissues. This enzyme catalyse the reversible reaction of synthesis/degradation of UDP-glucose and inorganic pyrophosphate from glucose-1-phosphate and UTP. UDP-glucose is the precursor of many carbohydrates like sucrose, starch, pectin, cellulose. The second product of UGPase activity is PPi, the alternative to ATP energy donor which supply Pi. The highest activity of UGPase was observed in cytosol.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki