FIND ARTICLE

NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR IN MAMMALIAN CELLS

Nucleotide excision repair (NER) is one of the main cellular reaction to DNA damage, contribu- ting to genomic stability. NER is a major cellular pathway that removes bulky DNA adducts and helix- distorting lesions, such as the UV-induced photoproducts cyclobutane pyrimidine dimers and 6–4 pyri- midine photoproducts. The heterogeneity of NER seems to be governed by the functional compartmen- talization of chromatin into transcriptionally active and inactive domains as well as by functional role of sequences within genes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki