FIND ARTICLE

STRUCTURAL, BIOCHEMICAL AND FUCTIONAL CHARACTERISTIC OF THE EXTRAOCULAR MUSCLES

Extraocular muscles are characterized by excellent neuromuscular control (one axon inne- rvates about only 7 muscle fibres) which allowed high precision eye movements and normal, binocular vision. In comparison to skeletal muscles extraocular muscles are characterized by higher maximal shortening velocity and lower maximal isometric force, expressed by amount of force generated per cross sectional surface area unit.

STRUCTURAL, BIOCHEMICAL AND FUCTIONAL CHARACTERISTIC OF THE EXTRAOCULAR MUSCLES

Extraocular muscles are characterized by excellent neuromuscular control (one axon inne- rvates about only 7 muscle fibres) which allowed high precision eye movements and normal, binocular vision. In comparison to skeletal muscles extraocular muscles are characterized by higher maximal shortening velocity and lower maximal isometric force, expressed by amount of force generated per cross sectional surface area unit.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki