FIND ARTICLE

INTERLEUKIN 15 - WHAT DO WE KNOW? THE STRUCTURE, RECEPTORS AND INHIBITORS

Interleukin 15 (IL-15) is a pleiotropic cytokine with a wide spectrum of activity. The significant role of IL-15 in the pathogenesis of inflammatory and autoimmune processes, infectious diseases and cancer suggests a possibility of a therapeutic intervention by blocking the biological activity of this cytokine.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki