FIND ARTICLE

FIBROBLAST ACTIVATION PROTEIN a - CONTRIBUTION IN TISSUES WOUND HEALING AND CANCEROGENESIS

Fibroblast activation protein a (FAPa) also known as seprase belongs to type II integral membrane proteins. FAPa/seprase bounded to cell membrane is serine proteinase with gelatinase activity. Serine proteases family included among others S9B post-prolyl dipeptidyl aminopeptidase subfamily. Besides FAPa/seprase, to S9B subfamily belongs dipeptidyl peptidase IV (DPPIV). Catalytically active FAPa is a 170 kDa homodimer, consisting of two 97 kDa subunits. FAPa besides homodimers also forms heteromeric, catalytically active complexes with DPPIV.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki