FIND ARTICLE

GIBBERELLINS – PERCEPTION AND SIGNAL TRANSDUCTION IN PLANTS

Gibberellins (GAs), as one of the most important phytohormones, control different aspect of plant growth and development including seed germination, stem elongation and flower induction. Among more than a hundred and thirty GAs identified from plants, fungi and bacteria only a small number of them, such as GA1, GA3, GA4, GA5, GA6 and GA7, are thought to function as bioactive hormones. Therefore, many non-bioactive GAs exist in plants as precursors or deactivated metabolites.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki