FIND ARTICLE

Implantation of the embryo

The paper presents the phenomenon of implantation. Discussed the mechanisms of its individual stages: apposition, adhesion and invasion. It explains the mechanisms of hormonal regulation and paracrine these phenomena. Attention is paid to the interaction of the embryo and the endometrium. The complexity and complexity of the mechanisms controlling the implantation mean that even a slight disturbance of homeostasis of the organism leads to a reduction of fertility.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki