FIND ARTICLE

FLOW CYTOMETRY IN DIAGNOSTICS OF ACUTE LEUKEMIA

Modern diagnostics of hematological diseases is a combination of different laboratory techni- ques. Flow cytometry is an indispensable tool for the diagnosis of leukemia and lymphoma used in addition to classical cytology, cytochemistry, cytogenetics and molecular biology. The advantage of flow cytometry for diagnosis in hematology is a multiparameter assessment of antigens on a single cell level.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki