FIND ARTICLE

Leptin-signal transmission and interaction with cytokines

Leptin, the protein product of the ob gene , is produced mainly in adipose tissue and plays an important role in the regulation of energy expenditure , appetite , body weight . Leptin receptor OB- R receptor is a class I cytokine family , and is produced in several isoforms produced by alternative splicing of the transcript. It is believed that only long-chain functional isoform of the receptor is a receptor for the protein. Leptin receptor OB- R activates the Janus kinase (JAK ) and STAT transcription factors .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki