FIND ARTICLE

The importance of anti-Gal antibodies

Human sera , old world monkeys and primates contain unique anti- Gal antibody directed against an epitope Gala1 - 3Galb1 - 4GlcNAc (a- gal ) . Antibodies with such specificity are the most common antibodies in the sera of a group of species. The anti- Gal are involved in a number of processes related to the defense of the organism , but they may also be involved in the pathogenesis of certain diseases.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki