FIND ARTICLE

Hypothetical function in the nervous system thiamine

Thiamine deficiency in the body occurs primarily by hepatic degradation and the central and peripheral nervous system. For this effect to a large extent corresponds to the universal metabolic function of thiamine pyrophosphate, a cofactor of the enzymes involved in the metabolism of carbohydrates and energy metabolism of cells. Data collected in the last years, numerous observations suggest however additional, non cofactor role of thiamine derivatives, thiamine triphosphate particularly selective for the nervous system.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki