FIND ARTICLE

The share of the noradrenergic system in the regulation of the corpus luteum

The paper contains a summary of the original research on the role of catecholamines in the secretory function of the corpus luteum (CL) . Short term stimulation of receptors in the b- CL enhances ovarian progesterone and oxytocin (OT) in a few minutes , whereas the b- receptor blocking reduce the basal secretion of 20 CL ? 40 %. The process involves the b1- b2 - receptors and which, through the cell membranes luteal circumferential positively correlated with the concentration of P4 and negatively with the concentration of noradrenaline (NA ) and dopamine (DA) in the luteal tissue .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki