FIND ARTICLE

Hereditary hemolytic anemias in mice: a complete characterization of the gene therapy

Hemolytic anemia in mice przypominajš hereditary defects in humans. These defects umożliwiajš analyze the precise molecular basis of these diseases. Moreover, attempts to make pozwalajš gene therapy korygujšcej these defects, such as the procedure described by Doonera et al (Exp. Hematol. 2000, 28: 765-774). The techniques Dajs hope to use gene therapy to treat inherited human diseases, such as sickle cell anemia, thalassemia, sickle cell and eliptocytoza recessive.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki