FIND ARTICLE

Macrophages male gonad

Macrophages male gonad (TMf) belong to the population of non-inflammatory tissue macrophages. These cells are located in the nucleus where the interstitial tissue actively dividing. Physiologically, they do not occur in the light of the seminiferous tubules. TMf involved with Sertoli cells in the mechanism of formation of the blood-nucleus and shape of the specific environment? Immunologically privileged "organ. Testicular macrophages in a paracrine fashion, directly and indirectly regulate the endocrine activity of Leydig cells and spermatogenesis.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki