FIND ARTICLE

Programmed cell death (PCD) in the development of higher plants

The term " programmed cell death " or " programmed cell death " (PCD , programmed cell death called ) is determined genetically controlled process of cell death eukaryotic organisms , induced by endogenous or exogenous factors and implemented through the launch of the same cell molecular mechanisms leading to her death . PCD is a broader concept than apoptosis - the death of an animal cell with a distinctive morphotype and internukleosomalnym cutting nDNA , the main determinant biochemical execution phase .

Programmed cell death (PCD) in the development of higher plants

The term " programmed cell death " or " programmed cell death " (PCD , programmed cell death called ) is determined genetically controlled process of cell death eukaryotic organisms , induced by endogenous or exogenous factors and implemented through the launch of the same cell molecular mechanisms leading to her death . PCD is a broader concept than apoptosis - the death of an animal cell with a distinctive morphotype and internukleosomalnym cutting nDNA , the main determinant biochemical execution phase .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki