FIND ARTICLE

PLANT DYNAMIN-LIKE PROTEINS – INSIGHTS INTO THE EVOLUTION OF DIVISION MACHINERY OF MITOCHONDRIA AND PLASTIDS

Dynamin and dynamin-related proteins (DRP) participate in many processes essential for normal function of the cells and organisms. They were found both in animals and plants. In Arabidopsis thaliana 16 different dynamin-related proteins were identified that are grouped into six subfamilies. DRP1 and soybean fragmoplastin participate in the cell plate formation during cytokinesis. Two mem- bers of DRP2 subfamily display domain structure similar to mammalian classical dynamins and may be involved in endocytosis and membrane recycling via clathrin-coated vesicles.

PLANT DYNAMIN-LIKE PROTEINS – INSIGHTS INTO THE EVOLUTION OF DIVISION MACHINERY OF MITOCHONDRIA AND PLASTIDS

Dynamin and dynamin-related proteins (DRP) participate in many processes essential for normal function of the cells and organisms. They were found both in animals and plants. In Arabidopsis thaliana 16 different dynamin-related proteins were identified that are grouped into six subfamilies. DRP1 and soybean fragmoplastin participate in the cell plate formation during cytokinesis. Two mem- bers of DRP2 subfamily display domain structure similar to mammalian classical dynamins and may be involved in endocytosis and membrane recycling via clathrin-coated vesicles.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki