FIND ARTICLE

CHEMERIN - A NEW REGULATOR OF METABOLIC AND IMMUNE PROCESSES

Chemerin is recently discovered ligand for a chemokine receptor like-1 (CMKLR1) expressed primarily by plasmacytoid dendritic cells, macrophages and NK cells. Chemerin is mainly synthesized by the liver and circulates in the blood in an inactive precursor form prochemerin. At the site of inflammation prochemerin undergoes proteolytic activation that unleashes its chemotactic activity for CMKLR1+ cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki