FIND ARTICLE

Skeletal muscle satellite cells

Satellite cells are mitotically potentially active population , adjacent to the striated muscle fibers . The descendants of activated satellite cells ? myoblasts after a number of divisions undergo mergers of muscle fibers , contributing to their growth or regeneration . Skeletal muscle regeneration can also be assisted in extreme cases, no muscle cells , taking myogenesis , such as bone marrow cells . On the other hand , due to its relatively primitive nature of satellite cells reserve used by the body in the process of hematopoiesis .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki