FIND ARTICLE

EMBRYONIC STEM CELLS - SEARCHING FOR THE PLURIPOTENCY

In 2007, the Nobel Prize in Physiology and Medicine was awarded to Martin Evans, Mario Cappecchiemu and Olivier Smithiesowi. Martin Evans has been honored for the isolation of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells), two other researchers for developing methods of genetic modification of these komórek.Tutaj presents the history of obtaining embryonic stem cells, methods of inducing their differentiation targeted in vivo and in vitro, as well as selected issues associated with the potential use of these cells for therapy.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki