FIND ARTICLE

The structure and biology of the T cell receptor complex (TCR/CD3)

TCR/CD3 is a complex of eight subunits that after antigen stimulation initiates a series of biochemical processes in the T cell leading to changes in cell activity . Performing the appropriate effector functions by T cells allows the specific structure in which there are two functionally distinct parts: the polymorphic region , used to recognize a specific antigen receptor ( TCR) , and a region highly conservative in signal transduction mediated T cell activation ( CD3 complex ) .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki