FIND ARTICLE

EPENDYMA AND SUBEPENDYMA OF ADULT MAMMALIAN BRAIN AS A SOURCE OF NEURAL STEM CELLS

The brain of adult animals, including humans, sustained the ability to create new glial cells and neurons. This process is called postnatal neurogenesis. It is possible owing to the presence of neuronal stem cells in the neurogenic zones. The subependymal layer, a part of periventricular zone, demonstrates the highest intensity of neurogenesis. Ependymal cells, forming the external lining of the lateral ventricles, can also effectively differentiate into cells of the nervous system.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki