FIND ARTICLE

C cells of the thyroid and their role

Belonging to the endocrine cells of neuroectodermal distributed APUD cells play an important przypęcherzykowe C and not fully explained role in maintaining the homeostasis of the body. Each year brings ever new discoveries showing the complexity of their structure and function. C cells have receptors for various hormones and are the source of numerous regulatory peptides of auto - , para-and endocrine . Some of them , including calcitonin and somatostatin are important practical and used in the treatment of many diseases .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki