FIND ARTICLE

Embryonic versus adult stem cells in regenerative therapy of brain

Fulfilling the vision treatment of many incurable diseases by the use of continuously proliferating and differentiating into all tissues of the body of human embryonic stem cells ( HP) has so far not gone beyond the experimental stage preclinical studies . Numerous attempts to apply for the same purposes somatic HP derived from mature tissue yielded only moderate clinical effects . The article presents the basic difficulties which slow down the development of cell therapy .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki