FIND ARTICLE

UTILITY OF FLOW CYTOMETRY IN DIAGNOSTICS AND MONITORING OF LYMPHOMAS

Lymphomas are tumors of the lymphatic system, but its cells, mainly lymphocytes constitute morphological substrate of the immune system. Lymphocytes are characterized by the expression of several antigens manifested in subsequent stages of development. These, so called differentiation antigens grouped in CD classification are also expressed in lymphomas. They may be traced by means of various methods, and in particular, by flow cytometry.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki