FIND ARTICLE

Uniparental disomy (UPD) in man. The origin and clinical consequences

Summary. Uniparental disomy (UPD) is the presence, in a diploid individual, of a chromosome pair that derives from only one parent. In general the mechanism of formation of UPD is based on the correction of aneuplody derived from meiotic or mitotic errors. UPD almost all chromosmes have been documented but preponderance of maternal versus paternal disomy (3:1) have been observed. This difference can be explained with the frequency of aneuploidy in the female gametogenesis.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki