FIND ARTICLE

Connections gap and their involvement in apoptosis and carcinogenesis

GAP junctions multicellular organisms are a necessary support member homeostatic control of growth and differentiation of cells. The existence of such a route of communication between the cells remaining in close contact is a prerequisite for the proper functioning of the body. Communication impairment (loss of connection gap) between the cells violates the homeostasis of these cells. The characteristics of cancer cells are abnormal for the control of growth and / or differentiation of these cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki