FIND ARTICLE

The use of DNA sequence analysis in phylogenetic studies and taxonomic bryophytes.

The use of DNA sequence analysis has allowed to formulate a number of new hypotheses regarding the phylogeny and systematics of living organisms. Using the new methodology has contributed to significant progress in the field of taxonomy and phylogeny of bryophytes. The paper presents the current state of research and new hypotheses concerning the phylogeny of bryophytes put forward on the basis of DNA sequence analysis Bryophyta. It also presents a hypothesis on the origin of land plants in the context of studies of molecular evolution of bryophytes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki