FIND ARTICLE

The binding proteins from the family of Ca2 + S100

Calcium ions, and calcium binding proteins play a role in many cellular processes. Among the proteins bind Ca 2 + ions, with the EF-hand motifs, is distinguished group of proteins called S100 family of proteins. Most S100 proteins have been discovered in the last decade and this family now has 20 proteins. These are proteins with similar primary structure as have 30? 60% amino acid sequence identity. Individual S100 proteins are present in certain cells and tissues, and their function is not fully understood.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki