FIND ARTICLE

Cerebral capillaries. Ultrastructural markers of angiogenesis

The article describes the morphological characteristics of capillaries around the brain barrier and barrier. Also shown at the ultrastructural level nowoformowanych vascular examples, which are formed by two different mechanisms, and with the participation of endothelial stem cells. Morphological observations are confirmed by immunocytochemistry studies.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki