FIND ARTICLE

MOLECULAR ASPECTS OF IRON METABOLISM IN THE KIDNEY PROXIMAL TUBULE

Until recently the kidney has not been considered as an important organ in iron metabolism. However, the investigation of last decade showed that even under physiological conditions significant amounts of iron proteins undergo glomerular filtration and are reabsorbed in the proximal tubule. In the case of hemolytic diseases exposition of the kidney towards iron is increased and dependent on plasma haptoglobin level. Uptake of iron protein in the proximal tubule occurs via endocytosis mediated by a tandem of receptors megalin and cubilin.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki