FIND ARTICLE

Transport of macromolecules between the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. The role of COPI vesicles and copii and the intermediate compartment.

Transport synthesized in the endoplasmic reticulum (ER) of macromolecules occurs by an protein complex coated vesicles COP COP I and II. Polymorphic tubularno-vesicular intermediate compartment (IC VTCs or ERGIC) located between the endoplasmic reticulum and cis-Golgi cisterns, participates in the regulation of the transport and sorting of macromolecules through the processes of recognition of a signal sequence. For example, the sequence difenyloalaninowa (FF) of ER export signal sequence dilizynowa (KKXX) is, however, essential for the desired protein to the endoplasmic reticulum.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki