FIND ARTICLE

Bone marrow as a source of circulating CXCR4 + tissue-targeted cells

The results of our previous studies in which we used the so-called strategy . chemotactic isolation to stromal - derived factor 1 ( called Stromal Cell Derived Factor 1 , SDF- 1 ) in combination with the technique of real-time PCR (Real Time PCR , RT- PCR) showed that there is a bone marrow cell population expressing CXCR4 + mRNA markers for early stem cells targeted tissue ( UTKM ) .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki