FIND ARTICLE

Cytochemistry in plant biotechnology - Reporter systems using genes encoding?-Glucuronidase (GUS) and green fluorescent proteins (GFP)

Genetic transformation of plants plays an important role in modern biotechnology. Genetically modified plants are of increasing interest, not only the crop plants, but also as potential natural bioreactors for the production of biopharmaceuticals and other valuable secondary metabolites and recombinant proteins are used in therapy of numerous diseases, as vaccines, diagnostics, and industrial enzymes. Intensive work on the use of transgenic plants in the process of phytoremediation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki